logo primeo

Polityka prywatności & Cookies

Klauzula informacyjna primeo.pl 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Michał Pniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRIMEO MICHAŁ PNIEWSKI
ul. Walerego Przyborowskiego 4 lok. 11, 25-417 Kielce
Adres e-mail: biuro@primeo.pl
tel.: +48 412 412 450.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: marketingu bezpośredniego, świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek do udzielenia odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie.

4. Czas przetwarzania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia wykonania usługi.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest PRIMEO Michał Pniewski.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia swoich danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Administrator nie będzie stosował do przetwarzania danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Polityka cookies

Podczas przeglądania Strony Internetowej są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Strony Internetowej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej.

1. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
- Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
- Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.

3. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
- popularyzacji Strony Internetowej za pomocą usług Google.com, których administratorem jest Google LLC w siedzibą w USA,
- popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

4. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".

5. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

6. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

9. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

 

Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.